Wat is Aquaponics ?

Aquaponics is een methode om voedsel te verbouwen, waarbij conventionele aquacultuur
(het kweken van bijvoorbeeld vis) op een symbiotische manier gecombineerd wordt met
hydrocultuur (het kweken van planten in water).

Bij aquacultuur komen de uitwerpselen van de vissen als afvalstoffen in het water terecht,
hierdoor kan het water voor de vissen toxisch worden.
Bij aquaponics dienen deze uitwerpselen echter als voeding en zijn een essentieel onderdeel van het systeem: 
bacteriën in o.m. het biologisch filter breken deze 'afvalstoffen' af en zetten deze om tot nitraten en nitrieten,
die op hun beurt voeding vormen voor de planten. 

Dit voedingsrijke water stroomt door het systeem langs de planten en wordt weer verzameld.  
Het schone water uit dit onderdeel wordt vervolgens weer terug gepompt naar het aquacultuur-gedeelte
(de vistanks) waarna de hele cyclus zich herhaalt.

Met deze wijze van kweken bereikt men een hogere productie (groter aantal planten per M2 oppervlakte)
en een snellere groei aangezien de wortels van een gewas niet op zoek hoeven naar voeding aangezien
deze in het voedingsrijke water hangen. 
Niet onbelangrijk !
Het waterverbruik ten opzichte van conventionele kweek "in de koude grond" is ongeveer
10% !